Ke stažení

Pro registrované pacienty Word PDF
Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti – řízení motorových vozidel
Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti – zbrojní průkaz
Záznam domácího měření TK
Souhlas registrovaného pacienta s poskytováním jeho informací o zdravotním stavu další osobě/osobám
Žádost o zdravotní způsobilost k tělesné výchově a sportu
Žádost o zdravotní způsobilost vůdce plavidla, člena posádky
Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let s poskytováním zdravotních služeb
Určení oprávněné osoby nezletilého pacienta staršího 15ti let k poskytování informací o zdravotním stavu
Pro firmy
Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k práci/řízení
Čestné prohlášení zaměstnance bez registrujícího praktického lékaře k pracovnělékařské prohlídce – ČJ
Čestné prohlášení zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce – AJ