Hypertenze – vysoký krevní tlak

Stáhněte si a vytiskněte záznam domácího měření krevního tlaku

Jakých hodnot krevního tlaku mám dosahovat?

Při měření rozlišujeme tlak systolický (tj horní tlak) a tlak diastolický (tj. spodní tlak). Oba tlaky se vyjadřují ve formě zlomku (například 140/90). Za normální tlak krve (TK) je považuje hodnota nižší než 140/90 mmHg. Tato norma platí pro měření ve zdravotním zařízení.

Co mohu udělat dále pro zlepšení svého krevního tlaku?

 • Udržet přiměřenou tělesnou hmotnost. Uvádí se, že s poklesem hmotnosti o jeden kilogram snížíte hodnoty TK o 2 mm Hg.
 • Je vhodné omezit nadměrné solení a větší konzumaci slaných pokrmů.
 • Je doporučena dostatečná tělesná aktivita (3–4× týdně, 30–45 min.).
 • Zanechat kouření, které zásadně urychluje průběh aterosklerózy.
 • Užívejte pravidelně doporučené léky. Dosažení normálních hodnot TK znamená, že jste správně léčen a nikoliv vyléčen!
 • Léčba léky není náhražkou za zdravý způsob života.

Jaké obtíže může vyvolat vysoký krevní tlak?

Hypertenze může probíhat řadu let bezpříznakově a může být náhodným záchytem v rámci preventivního vyšetření.  Jindy se může projevovat pobolíváním hlavy či nižší tělesnou výkonností. Vysoký krevní tlak (TK) je skryté nebezpečí pro Vaše cévy, neboť mj. urychluje aterosklerózu („kornatění“ tepen). Je obecně známo, že tato choroba nemusí vést k žádným subjektivním potížím. Avšak když nebudete zvýšené hodnoty TK léčit, vystavujete se riziku vzniku závažných komplikací: jedná se např. o mozkovou příhodu, srdeční infarkt, srdeční selhání, postižení tepen dolních končetin, ohroženy jsou i cévy ledvin nebo očí.

Máte vysoký krevní tlak a lékař Vám doporučil, abyste si hodnoty TK měřili sami doma. Proč si vlastně mám TK měřit doma?

Měření TK v ordinaci je stále klíčové pro diagnózu arteriální hypertenze, avšak má současně i některé nevýhody. Poplachová reakce se zvýšením TK v ordinaci (fenomén bílého pláště nebo hypertenze bílého pláště), se vyskytuje přibližně až u 20 % osob, které mají doma normální hodnotu TK. Právě tyto okolnosti domácím měřením můžeme omezit.

Jaké jsou výhody domácího měření TK?

 • možnost sledování účinnosti léčby
 • možnost zjištění základních životních funkcí v době obtíží- tedy krevního tlaku a tepové frekvence v době obtíží
 • odpadá stresové ovlivnění TK pobytem ve zdravotním zařízení

Jaký přístroj si mám zakoupit?

Pro domácí měření TK lze s výhodou užít automatické přístroje s manžetou na paži.  Přístroje s manžetou přikládanou na prsty nebo zápěstí nejsou obvykle doporučovány pro menší přesnost.

Jak vlastně má probíhat správné domácí měření TK?

44. domaci mereni TK

 • před měřením setrvat 5-10 minut v klidové poloze
 • měřit vsedě (podpora paže o stůl)
 • umístit manžetu na paži v úrovni srdce
 • dolní okraj manžety asi 2,5 cm nad loketní jamkou
 • měření opakovat v 1–2 minutových intervalech
 • změřený TK zaznamenat
 • krevní tlak měřtě vždy na stejné ruce

 

 

Jak často měřit TK v domácím prostředí?

Po nastavení léčby a stabilizaci TK pro dlouhodobé sledování postačí 1–2 měření týdně. Při zahájení léčby vysokého krevního tlaku: 2× ráno před užitím léků, 2× večer v 1–2 min a dle možností i v poledne.

Zápisy domácí měření TK prosím noste na ambulantní kontroly.

Stáhněte si a vytiskněte záznam domácího měření krevního tlaku