Onkologická prevence

Skríning je plošné vyšetřování populace za účelem detekce léčitelného nádorového onemocnění v jeho časných stadiích, kdy pacienti ještě nemají potíže a příznaky. Hlavním přínosem skríningových testů je zlepšení prognózy onemocnění, možnost méně radikální a přitom účinnější léčby.

 

V současné době existují rozsáhlé vědecké důkazy pro účinnost skríningových programů:

  1. rakoviny tlustého střeva a konečníku 
  2. rakoviny prsu
  3. rakoviny děložního čípku

V případě nádorů prostaty v současné době v České republice neexistuje skríningový program na časnou diagnostiku rakoviny prostaty. Evropská urologická asociace doporučuje individualizovaný přístup lékaře k dobře informovanému muži o možnostech časné detekce tohoto nádoru, muž by měl mít očekávanou délku života více než 10-15 let.

 

 

MUDr. Robert Wohl