Antikoagulační léčba warfarinem

Účelem tzv. antikoagulační léčby je umělé navození poruchy krevní srážlivosti. Tato se používá buď z důvodů preventivních (účelem je předcházení tvorby krevních sraženin u ohrožených jedinců), nebo léčebných (léčba krevních sraženin již vytvořených).

Nejčastěji  užívaný lék pro antikoagulační léčbu se jmenuje warfarin. Tato látka působí tak, že blokuje účinek vitaminu K, který je v těle nezbytný pro tvorbu látek, které se podílejí na srážení krve. Doba podávání warfarinu odvisí od důvodu jeho nasazení, může se jednat o několik měsíců až po doživotní užívání.

warfarin1Mezi nejčastějí důvody nasazení warfarinu patří:

 • Hluboká žilní trombóza  (krevní sraženina v žilách, obvykle dolních končetin, která se může utrhnout a způsobit plicní embolii)
 • Plicní embolie (krevní sraženina vzniklá přímo v žilách plic nebo tam docestuje z jiné žíly v těle, obvykle jako komplikace hluboké žilní trombózy)

 

 • warfarin2Fibrilace srdečních síní (porucha srdečního rytmu, při které je riziko vzniku krevní sraženiny přímo v srdci. Vzniklá krevní sražina  může jako vmetek může ucpat některou z tepen a vyvolat například cévní mozkovou příhodu)
 • Umělé chlopenní náhrady (Pacienti s umělými chlopněmi většinou dostávají antikoagulační léčbu po zbytek života. Cizí těleso v krevním řečišti vždy provokuje lidský organismus ke tvorbě krevních sraženin se všemi následky.)

 

Správná míra „naředění krve“ je kontrolována vyšetřením INR (International Normalised Ratio), často nazývaný jako Quickův testJe třeba, abyste znali Vaše cílové INR (Quick), o tomto by Vás měl informovat lékař, který indikuje nasazení antikoagulační léčby.  Obvykle se cílové INR pohybuje mezi 2-3; při INR (Quick) <2 je riziko krevní sraženiny, při INR (Quick)>4 je riziko krvácení.

Podávání antikoagulační léčby, tzv. warfarinizace, je vždy spojené s krevními testy, díky kterým má pacient a lékař jistotu, že léčba je vedená správně a bezpečně. Testy (INR, resp. Quick) je možné provádět v naší ambulanci odběrem kapilární krve (odběr z prstu).

Při zahájení léčby antikoagulačními prostředky, dokud pacient ještě nemá řádně nastavené dávkování, se měření INR či Quickův test provádí zpočátku častěji; později, kdy má již pacient řádně nastavené dávkování, se kontrola provádí v intervalech čtyř týdnů.

Veškerá výše uvedená opatření se činí z důvodu prevence nejzávažnějšího nežádoucího účinku, kterým je krvácení.

Krvácení se může projevit krvácením z nosu, krví ve stolici, v moči či ve zvratcích. Pozor i černá stolice (tzv. meléna) může být příznakem krvácení. U žen může dojít k abnormálně silnému menstruačnímu krvácení nebo k vaginálnímu krvácení mimo cyklus.

Warfarin a dieta: V úvodu jsme Vás informoval, že warfarin působí tak, že blokuje účinek vitaminu K, který je v těle nezbytný pro tvorbu látek, které je podílejí na srážení krve (koagulaci).

Nízký, vysoký resp. kolísavý příjem vitamínu K může tedy vést ke komplikací ve vedení léčby. Většinou není nutné měnit Vaše stravovací návyky. Pro Vaše stravování platí dvě důležité zásady a to pravidelnost a přiměřenost. Potraviny s vysokým obsahem vitaminu K (listová zelenina, kapusta, špenát, zelí, brokolice, květák, česnek, luštěniny, grepy, kiwi, avokádo, červená řepa, bylinkové čaje, zelené čaje, kuřecí maso, játra, jiné oleje než slunečnicový) nemusíte z Vaše jídelníčku zcela vyřazovat, ale dbejte na pravidelnost jejich příjmu.

Důležitá upozornění:

 • Při známkách krvácení informujte lékaře!
 • Upozorněte zdravotníky na fakt, že užíváte Warfarin, před každým instrumentálním výkonem a to včetně nitrosvalové aplikace medikace!
 • Různé léky mohou snižovat nebo zvyšovat intenzitu antikoagulační léčby. Lékaře resp. lékárníka (při koupi volně prodejných léků) je třeba upozornit na fakt, že užíváte warfarinizaci.
 • Jestliže jste zapomněl/a užít jednu dávku a toto si uvědomíte během do 12 hodin, můžete si vzít zapomenutou dávku ihned. Další dávku užijte v obvyklém termínu. Pokud od uplynulo více než 12 hodin co jste měl/a užít lék, pak si zapomenutou dávku neberte. Nikdy neužívejte zdvojenou dávku či dvě dávky krátce po sobě!
 • Pro Vaše stravování platí dvě důležité zásady a to pravidelnost a přiměřenost v příjmu potravin, které obsahují s vitaminem K. Nezařazovat zeleninové dny, atp.
 • Kdy užívat warfarin- pokud nemáte možnost automonitorace a čekáte na laboratorní výsledky, pak je vhodné lék užívat v poledne či večer a tím máte možnost reagovat na ranní výsledek INR (Quick).
 • Ve stabilizované fázi mohou pacienti užívající antikoagulaci provozovat většinu sportů, je třeba se vyhnout kontaktním  sportům.
 • Ženy v reprodukčním období by měly užívat spolehlivou antikoncepci. Plánujete-li těhotenství, domluvte se s Vaším lékařem na alternativní léčbě (nízkomolekulární heparin). Pokud otěhotníte během léčby warfarinem, kontaktuje ihned svého lékaře. Warfarin nevadí během prvních  6 týdnů gravidity. Obecně je však doporučeno během těhotenství warfarin nepodávat a léčbu zajistit injekcemi nízkomolekulárního heparinu. Warfarin se nevylučuje do mateřského mléka, kojení během léčby je možné.

Odkazy: řadu užitečných informací pro warfarinizované pacienty naleznete www.antikoagulace.cz. Pro pacienty se zájmem o možnostech automonitorace antikoagulační léčby doporučujeme www.roche-diagnostics.cz/produkty/primarnipece/coagucheck.aspx