Osteoporóza

Osteoporóza je onemocnění kostní tkáně, které vede ke zvýšené křehkosti kostí a typicky postihuje přede­vším ženy po menopauze (po přechodu). Význam osteoporó­zy spočívá v jejích komplikacích – ve zlomeninách. Bezprostřední příčinou zlomenin jsou pády, jejichž riziko stoupá s věkem. Pro osteoporózu je typický významný úbytek kostní hmoty.

45.osteoporoza

Typickými zlomeninami z prořídnutí kostí jsou kompresivní zlomeniny obratlů (při nich dochází ke stlačení obratle, a tím i ke zmenšení tělesné výšky), zlomeniny předloktí (tzv. Collesova fraktura) a zlo­menina horní části (krčku) stehenní kosti, která je klinicky nejzávažnější. Na komplikace zlomeného krčku do jednoho roku umírá až 20% nemocných.

Každá třetí žena a pátý muž utrpí v životě některou z osteoporotických zlomenin. Osteoporóza je onemocnění, které bývá dlouho bez zjevných příznaků na těle. Pro nepřítomnost příznaků se o osteoporóze mluví jako o tichém zloději, a nezřídka prvním projevem osteoporozy je až zlomenina. Na osteoporózu je tedy třeba myslet.

 

 

 

Diagnóza osteoporózy

Základem diagózy je denzitometrické vyšetření. Denzitometrie se používá nejen k diagnostice, ale i k hodnocení efektu léčby.

46. diagnoza osteopo.

Denzitometrické vyšetření se používá ke stanovení  hustoty kostní tkáně a  k určení množství minerálů v kostech. Denzitometrie je bezbolestné vyšetření, které pacienta nezatěžuje.

Denzitometrické vyšetření (provádí se na RTG oddělení) lze provést na doporučení praktického lékaře či ambulantního specialisty. Preventivní vyšetření na žádost pacienta není zdravotními pojišťovnami hrazeno.

Standadní vyšetření (2 vyšetřované oblasti) stojí 400 Kč.  Vyšetření považuji za racionální investici do vlastního zdraví zejména u žen s rizikovými faktory osteoporózy:

  • postmenopauálních žen
  • zlomenina (fraktura) nízkotraumatická (malé trauma s následkem zlomeniny)
  • výskyt osteoporózy v rodině
  • užívání kortostesteroidů (např. Prednisom) déle než 3-6 měsíců
  • sekundární osteoporóza (pacienti s revmatoidní artriditou, jaterními a ledvinnými choroba apod.).

Denzitometrické vyšetření umožní lékaři vyhodnotit úbytek kostní hmoty a doporučit nemocnému režimová opatření, případně zahájit účinnou léčbu osteoporózy.

Příprava na denzitometrické vyšetření:

Dva dny před vyšetřením je třeba vynechat léky obsahující vápník (kalcium). To samé platí pro potravinové doplňk y osbahem vápníku. Vyšetření nelze provést těhotným ženám a osobám 4 týdny po kontrastním vyšetření trávicí trubice. Výsledek denzitometrického vyšetření včetně doporučení dalšího postupje je zaslán lékaři, který sepsal žádanku (praktiký lékař či ambulantní specialista). Pacienti s prokázanou osteoporózou jsou praktickým lékařem doporučeni k další péči do osteologické ambulance Svitavské nemocnice. Ambulanci vede MUDr. Jiří Cába a je umístěna v přízemí budovy polikliniky. Do ambulance je možné se objednat osobně v době ordinační (úterý 10-15h, středa 10-13h) nebo telefonicky na čísle: 461 569 263.

Prevence a léčba osteoporózy

Prevence začíná od raného dětství. Kosti jsou živou tkání, která neustále roste asi do konce druhé dekády života. Velmi žádoucí je tudíž vybudovat silné kosti během dětství a dospívání.

Začít s prevencí však není nikdy pozdě. Klíčem je zdravý jídelníček a přiměřený pravidelný pohyb v každém věku. Stačí rychlá chůze či aerobní cvičení, při kterém nezatěžujeme nadměrně páteř. V rámci životosprávy je nezbytné nekouřit, vhodné složení stravy se zaměřením na dostatek váp­níku a vitaminu D a omezení příjmu alkoholu. Bez dostatku vápníku a vitaminu D nelze spoléhat na léčebný efekt prakticky žádné medika­mentózní terapie.

Osteoporózu je možné úspěšně léčit. Léčba může zpomalit i zastavit rozvoj nemoci. Léčba se skládá z výše uvedené úpravy životního režimu, s důrazem na přiměřenou tělesnou aktivitu, a z dietních opatření s cílem zajistit organismu dostatečný přísun potřebných minerálů. Součástí léčby mohou být podle rozhodnutí lékaře i účinné léky.