Vybavení ordinace

POCT METODY

biochemicky-analyzator

Biochemický analyzátor, který umožňuje metody POCT (point-of-care-testin) – laboratorní vyšetření v naší ordinaci. POCT metody nám pomáhají v určení diagnózy a včasného zahájení léčby.

 

 

 

 

POCT – CRP

Je laboratorní vyšetření z kapilární krve získané vpichem do prstu a výsledek je k dispozici během několika minut. Hladina CRP stoupá při probíhajícím zánětu. Měření koncentrace CRP pomáhá při rozlišení bakteriální a virové infekce. Při bakteriální infekci se CRP zvyšuje během 24-48hod.  Při virovém onemocnění se koncentrace CRP zvyšuje jen mírně nebo zůstává v normálním rozmezí. Provedením jednoduchého testu lze předejít zbytečnému předepisování antibiotik pacientům, pro něž nemají význam při virové infekci.

POCT- TOKS

TOKS je test okultního (skrytého) krvácení do stolice. V praxi obnáší odběr vzorku ze stolice, ve kterém lze následně odhalit stopy krve, kterou jsou pouhým okem neviditelné. Odběr si provádíte v klidu domova sami. Není nutné držet žádnou dietu. Analýzu vzorku provádíme v ordinaci a výsledek je znám během několika minut. Vyšetření TOKS je součástí součástí národního onkologického programu – vyhledávání časných stadií rakoviny tlustého střeva.

POCT- Strep Test

Streptest je vyšetření pro rychlou diagnostiku streptokokových infekcí, jako jsou angína, spála, záněty nosohltanu, kožní infekce atd. Výsledek máme k dispozici během několika minut. 

MOČOVÝ ANALYZÁTOR

mocovy-analyzator

Vyšetření moči patří mezi základní vyšetřovací metody. Tento přístroj umožňuje kompletní močovou analýzu. Vyšetření moči je součástí preventivních či předoperačních prohlídek k odhalení onemocnění ledvin, metabolických či urologických, při známkách močové infekce.

 

 

 

ELEKTROKARDIOGRAFIE (EKG)

ekg

Elektrokardiografie (EKG) je základní vyšetřovací metoda srdce. Jejím principem je snímání elektrické srdeční aktivity. Záznam EKG křivek umožňuje jejich hodnocení.

Prostřednictvím EKG lze diagnostikovat srdeční arytmie, akutní infarkt myokardu, ischemii (tedy nedokrvování částí srdce), zvětšení srdce, atd.

 

 

 

MĚŘENÍ KOTNÍKOVÉHO TLAKU (ABI indexu)

ABI-index

Praktický lékař může díky tomuto vyšetření časně odhalit onemocnění tepen a doporučit vhodnou léčbu.

Přístroj slouží k měření krevního tlaku na horních a dolních končetinách. Na základě měření je stanoven index kotník – paže (ABI).

Snížená hodnota ABI indexu je ukazatelem přítomnosti ischemické (sníženého prokrvení) choroby dolních končetin, ale také ukazatelem zvýšeného srdečně-cévního rizika.

Vaše zdravotní pojišťovna hradí toto vyšetření:

  • 1x ročně, je –li Vám 60 a více let a máte alespoň jeden rizikový faktor aterosklerózy
  • jste – li diabetik 2. typu– toto vyšetření Vám pak pojišťovna hradí 1x ročně v rámci dispenzární diabetické prohlídky u praktického lékaře
  • pokud má lékař podezření, že Vaše obtíže, které udáváte, jsou způsobeny ischemickou chorobou dolních končetin, je toto vyšetření praktickému lékaři pojišťovnou hrazeno též 1x ročně

Vyšetření na přístroji je možné provést i za úhradu – formou samoplátce (nevztahují – li se na Vás výše uvedené podmínky pro úhradu pojišťovnou). Cena vyšetření pro samoplátce je dle aktuálního ceníku.

SPIROMETRIE

spirometrie

Spirometrie je vyšetření, při kterém lékař zjišťuje plicní funkce pacienta. Spirometrie  se provádí u nemocných s dušností, déle trvajícím kašlem, nejasným nálezem na rentgenovém snímku plic, změněným poslechovým nálezem na plicích apod. Opakovaným vyšetřením je možno také sledovat vývoj choroby dýchacího ústrojí, účinnost léčby a léčbu optimálně nastavit.

Dále se provádí jako součást vyšetření pracovně-lékařských prohlídek u zaměstnanců v riziku vzniku plicních onemocnění.

GLUKOMETR

glukometr

Glukometr je přenosný přístroj určený k měření glykémie neboli hladiny cukru v krvi. Normální glykémie je 3.6 – 5.6 mmol/l. Nižší hladiny nazýváme hypoglykémie a vyšší hyperglykémie.

Vyšetření glykémie je součástí každé prohlídky dispenzarizovaného diabetika 2. typu v naší ordinaci.

Glukometr lze též použít v rámci  tzv. domácího self-monitoringu (sebekontrola) glykémie.

 

 

 

 

 

PULZNÍ OXYMETRIE

pulzni-oxymetrie

Pulzní oxymetrie je rychlá vyšetřovací metoda, která nás informuje o okysličení krve vyšetřovaného pacienta. Normální hodnota okysličení krve u dospělého člověka se obvykle pohybuje mezi 95-100%.

Stavy je snížením okysličení krve provází zejména onemocnění srdce a plic.

 

 

 

 

 

 

AUDIOMETRIE

audiometrie

Audiometrie je přístrojové vyšetření sluchu. Umožňuje lékaři posoudit Vaši schopnost slyšet zvuky různých výšek. Metoda je založena na tom, jak pacient tóny vnímá a následně signalizuje. Pomocí této diagnostické metody může lékař určit ztráty sluchu.

Provádí se též jako součást vyšetření pracovně-lékařských prohlídek u zaměstnanců v riziku vzniku poruch sluchu.