Návrh na lázeňskou péči

Kdo podává Návrh na lázeňskou péči?

Lázeňská léčba je nenárokovou léčebou možností, která podléhá schválení revizního lékaře Vaší zdravotní pojišťovny. Návrh na lázeňskou péči podává zdravotní pojišťovně navrhující lékař – obvykle jde o registrujícího praktického lékaře (nebo za hospitalizace jde o ošetřujícího lékaře).

Komplexní lázeňská péče se poskytuje na základě doporučení příslušného ambulantního specialisty:

  • Doporučení ambulatního specialisty k lázeňské péči nesmí být starší 3 měsíců. K sepsání Návrhu na lázeňskou péči se prosím dostavte s doporučením ambulatního specialisty se kterým proberte i možnosti, kde je nejvhodnější vlastní lázeňskou péči absolvovat. V návrhu musí být uvedena nejméně dvě lázeňská místa určená pro léčení dané nemoci. Lázeňský prvopobyt je třeba zrealizovat do 6 měsíců (při komplikacích do 12 měsíců) po operaci nebo úrazu.
  • EKG vyšetření je vždy nutné u pacientů starších 40ti let (provádíme v naší ordinaci).
  • U osob starších 70 let věku je dále nutné vyšetření lékařem internistou – jeho souhlas s lázeňskou léčbou. Souhlas internisty s lázeňskou léčbou je nutno přinést s sebou k sepsání Návrhu na lázeňskou péči. 
  • U pacientů s onkologickým onemocněním je nutný též souhlas onkologa s lázeňskou léčbou.