Naše služby

Nabízíme komplexní diagnostickou, léčebnou, preventivní a posudkovou péči o dospělé pacienty od 15-ti let věku

  • periodické preventivní prohlídky
  • onkologická prevence
  • prevence infekčních nemocí – očkování
  • objednání vyšetření na určitou dobu
  • EKG vyšetření
  • 24 hodinový monitoring krevního tlaku
  • provádění odběrů krvev ambulanci
  • laboratorní vyšetření prováděná přímo v ambulanci (v režimu POCT)
  • vyšetření pacienta sestrou v domácím prostředí včetně provedení odběrů

Pro firmy nabízíme zajištění pracovnělékařských služeb

Součástí ordinace je samostatná čekárna. Přístup do ordinace je bezbariérový.