Jak změnit zdravotní pojišťovnu?

Zdravotní pojišťovnu je nyní možné změnit jednou za rok. Podle termínu, kdy o změnu požádáte, se stanete klientem nové pojišťovny buď k 1. červenci (pokud o přeregistraci požádáte mezi 1. lednem až 31. březnem) nebo k 1. lednu (pokud o přeregistraci požádáte mezi 1. červencem až 30. zářím). Změna zdravotní pojišťovny je významným krokem a je proto žádoucí, aby pacient vždy dobře zvážil veškerá pozitiva a negativa se změnou spojená.

  1. Zjistěte si u svých lékařů, zda mají s pojišťovnou, ke které chcete přestoupit,uzavřenu smlouvu.
  2. Zjistěte si jaké výkony zdravotní pojišťovna má nasmlouvány v daném zdravotním zařízení. 
  3. Pročtěte si jaké bonusy nabízí Vaše stávající pojišťovna a jaké nabízí Vámi vybraná nová pojišťovna.
  4. Pro přechod k nové pojišťovně je třeba vyplnit a vlastnoručně podepsat papírovou přihlášku (registrační lístek). Elektronické formuláře ji nemohou nahradit.
  5. Odhlášení u stávající zdravotní pojišťovny provádí Vaše nová zdravotní pojišťovna. Vámi vybraná nová zdravotní pojišťovna Vám zašle novou kartu pojištěnce, kterou se budete při návštěvách lékařů prokazovat.
  6. Pokud změníte pojišťovnu, informujte při nejbližší návštěvě každého svého lékaře. Pokud jste zaměstnance, nezapomeňte o změně pojišťovny informovat svého zaměstnavatele.

Naše ordinace nemá smlouvy s komerčními pojišťovnami (jako např. Pojišťovna VZP, a.s. nebo další pojišťovny jako jsou AXA – Inter Partner Assistance, MAXIMA, SLAVIA, UNIQA). To znamená, že pacientům těchto komerčních pojišťoven poskytujeme péči pouze jako u samoplátců dle našeho ceníku.