Prediabetes

Diabetes mellitus II. typu nevzniká náhle. Předchází mu stav zvaný prediabetes, který je ještě vratný. Pacient s prediabetem je většinou bez klinických příznaků.  Obvykle je diagnóza prediabetu zachycena v rámci preventivního vyšetření z krevního odběru.

Prediabetes je období, kdy se náš organismus hůře vypořádává s cukrem přijatým potravou. Hladina glukózy v krvi (glykémie) je zvýšená, ale ještě ne natolik, aby se dalo mluvit o cukrovce nebo-li diabetu mellitu II. typu. Pokud se prediabetes neřeší, je bohužel velká pravděpodobnost, že se do 10 let přejde do diabetu mellitu (cukrovky). Pouhá změna životního stylu obvykle stačí k tomu, aby se člověk vrátil k plnému zdraví.

Co dělat abychom zabránili přechodu prediabetu v diabetes mellitus?

  1. Dostatek pohybu: Jedním z nejdůležitějších opatření v léčbě prediabetu diabetu je pravidelná fyzická aktivita (chůze, rychlá chůze, rotoped, běh) minimálně 3× týdně 30–40  minut, optimálně 5× týdně 30–40  minut, ideálně 7× týdně 30–40  minut, vždy však podle tolerance a  fyzické zdatnosti pacienta, s  postupným pozvolným zvyšováním tréninkové zátěže.
  1. Racionální strava s omezením příjmu energie – zabránění vzniku nadváhy a obezity, resp. redukce hmotnosti alespoň o 5 % při zjištění prediabetu a následně trvalé udržení snížené hmotnosti.
  1. Významnou redukci přechodu do diabetu 2. typu lze dosáhnout léky – metforminem (firemním názvem například Stadamet, Siofor, Glucophage apod.). Tento lék je indikován u pacientů s prediabetem a přidruženými rizikovým faktory.

MUDr. Robert Wohl

Zdroj: Doporučené postupy pro všeobecné praktické lékaře.