Aktuality

PROVOZ ODRINACE V AKTUÁLNÍ EPIDEMILOGICKÉ SITUACI 
  1. ordinujeme, ale objednáváme a to i v akutních případech. K vyšetření přijímáme pacienty pouze po předchozí telefonické dohodě.
  2. pacienty rovněž žádáme o respektování objednaného času. 
  3. v čekárně je možná přítomnost pouze dvou osob
  4. plně využívejte možností distanční komunikace (zejména našeho webu) s naší ordinací k objednání receptů, výpisů ze zdravotní dokumentace, inkontinenční pomůcek apod. 
  5. při vstupu a odchodu z ordinace použijte dezinfekci
  6. donesenou lékařské zprávy a jiné listy vhazujte do poštovní schránky na poliklinice