Aktuality

PROVOZ ODRINACE:
  1. ordinujeme, ale objednáváme. K vyšetření přijímáme pacienty pouze po předchozí telefonické dohodě.
  2. pacienty rovněž žádáme o respektování objednaného času. 
  3. vstup do čekárny a ordinace je možný jen s ochrannou dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének
  4. v čekárně je možná přítomnost pouze dvou osob
  5. plně využívejte možností distanční komunikace (zejména našeho webu) s naší ordinací k objednání receptů, výpisů ze zdravotní dokumentace, inkontinenční pomůcek apod. 
  6. při vstupu a odchodu z ordinace použijte dezinfekci
  7. donesenou lékařské zprávy a jiné listy vhazujte do poštovní schránky na poliklinice