Předoperační vyšetření

Jak se objednat k předoperačnímu vyšetření?

 Žádanku o interní předoperační vyšetření vystavuje chirurg a musí obsahovat:

  • operační diagnosu
  • druh výkonu (malý, střední či velký)
  • termín operace
  • předpokládaný druhu anestézie

Bez uvedených náležitostí žádanky nelze pacienta objednat.

 

Kdo provádí předoperační vyšetření?

Předoperační vyšetření provádí praktický lékař nebo internista dle druhu výkonu (malý-střední-velký) a stavu pacienta (klasifikace ASA).

 

ASA I ASA II ASA III ASA IV ASA V
Malé výkony Praktik Praktik Praktik nebo internista Internista Internista
Střední výkony Praktik Praktik Praktik nebo internista Internista Internista
Velké výkony Praktik nebo internista Praktik nebo internista Internista Internista Internista

Klasifikace ASA

I Zdravý pacient. Proces, který je indikací k operaci, je lokalizovaný a nezpůsobuje systémovou poruchu.
II Pacient s lehkým, kontrolovaným, funkčně nelimitujícím systémovým onemocněním (např. hypertenze, DM na PAD apod.)
III Pacient s těžkým nebo obtížně kontrolovaným systémovým onemocněním, pacienta funkčně limitujícím, neohrožujícím trvale pacienta na životě.

 

Praktická realizace předoperačního vyšetření

Sestra pozve lačného pacienta pozve na ranní hodinu (7-10h) v dostatečném časovém předstihu (3-4 týdny) před vlastní operací. Je třeba mít časový prostor pro event. doplňující vyšetření. Pacient donese vzorek ranní moči.

Lékař se seznámí s indikací operačního výkonu, jeho termínem a zrealizuje předoperační vyšetření sám či odešle pacienta k internistovi. Součástí předoperačního vyšetření je vždy vyšetření moči, často též krevní odběr, RTG srdce a plic a EKG. Rozsah těchto doplňujících vyšetření provádíme dle Doporučeného postupu předoperačního vyšetření (viz zdroj).

Lékař po obdržení výsledků zkompletuje předoperační vyšetření, zašle pacientovi SMS s informací, že předoperační vyšetření je hotové a připravené k vyzvednutí u sestry. Platnost předoperačního vyšetření je 4 týdny (nedojde-li ke změně zdravotního stavu pacienta).

MUDr. Robert Wohl

Zdroj: Doporučený postup předoperačního vyšetření před elektivními operačními výkony. Věstník Ministerstva zdravotnictví

 

„Pokud chirurgické pracoviště trvá na jiných (neindikovaných nebo věstníkem nedoporučených) vyšetřeních, provedou se tato vyšetření na jeho pracovišti před nástupem nebo po nástupu pacienta k hospitalizaci, při které se bude provádět operace, vyšetření si řádně odůvodní, včetně toho, jaký přínos má toto vyšetření a jak jeho výsledek ovlivní plán operační a anestesiologické péče“. Citace z Věstníku MZ ČR.