Skríning rakoviny prostaty

Karcinom prostaty je v současné době v České republice druhým nejčastějším onkologickým onemocněním u mužů. Na rozdíl od jiných nádorů (rakovina tlustého střeva, u žen pak rakovina prsu či děložního čípku) neexistuje zdravotními pojišťovnami hrazený skríningový program na časnou diagnostiku rakoviny prostaty.

Evropská urologická asociace doporučuje individualizovaný přístup lékaře k dobře informovanému muži o možnostech časné detekce tohoto nádoru, muž by měl mít očekávanou délku života více než 10-15 let.

V případě zahájení skríningu karcinomu prostaty musí muži počítat s tím, že se stanou aktivním partnerem lékaře (praktického či urologa), kde budou spolurozhodovat nejen o screeningu a další diagnostice, ale i o zahajování či nezahajování léčby.  Jde o situaci na kterou nejsme v pozici pacienta příliš zvyklí.

Ke skríningu rakoviny prostaty se používá nádorový marker prostatický specifický antigen (PSA). Jeho začlenění do diagnostických postupů mělo za důsledek navýšení nejen celkového počtu karcinomů, ale i časných stadií, které před érou PSA nebyly klinicky detekovatelné. Na druhé straně jsou díky PSA jsou identifikovány i karcinomy, které nemusí svého nositele přímo ohrozit na životě, které se často neléčí a kde nejvhodnější strategií může být „watch and wait“ (monitoruj a čekej).

PSA ve věku 40 let – správný krok?

Provádět test PSA, když je Vám 40 let, může být prospěšné. V tomto věku je karcinom prostaty vzácné onemocnění. Monitoring vývoje Vašeho PSA během příštích let nebo desetiletí může pomoci detekci a rozhodnutí pro nebo proti léčbě. V nadcházejících letech bude stále více individualizované poradenství o preventivních opatřeních u rizikových skupin, aby nedocházelo ke ztrátám tělesné i duševní pohody způsobeným zbytečnou léčbou.

PSA ve věku 50 až 70 let – správný krok?

Pokud jste jinak zdravý a ochotný vzít na sebe riziko nadbytečné léčby, je screening správným krokem. Ale před poradou s Vaším lékařem o vyšetření PSA, buďte připraveni na nejisté výsledky. Velmi často není žádný karcinom diagnostikován, třebaže výsledky testu PSA vyvolávají podezření. Buďte také připraveni, že Vám lékař může doporučit neprovádět léčbu, ale raději sledování nebo „monitorování“, protože můžete mít neškodný karcinom.

PSA ve věku nad 70 let – správný krok?

Pro starší může je méně správné rozhodnutí pro screening karcinomu prostaty. V tomto věku již mnoho pacientů trpí závažným onemocněním, jako jsou srdeční choroby, chronická obstrukční plicní choroba, diabetes apod. Mnoho těchto chorob je daleko závažnějších než karcinom prostaty a screening může udělat více škody než užitku.