Kdo píše lístek na sanitu? Kde objednat převoz?

Kdy je indikován příkaz ke zdravotnímu transportu? 

Zdravotní přeprava pojištěnce je hrazenou zdravotní službou výhradně v případě, že zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby, jednotlivá zdůvodnění musí být tedy konkrétně popsána.

Kdo píše příkaz ke zdravotnímu transportu? 

Příkaz ke zdravotnímu transportu (tzv. lístek na sanitu) vystavuje ta ambulance, která si pacienta zve na kontrolu či pacienta někam odesílá. Ambulantní specialista tuto svoji povinnost nesmí delegovat na registrujícího praktického lékaře. Pokud zdravotní stav pacienta neumožňuje, aby se ke specialistovi na příští kontrolu dostavil sám, je specialista povinen pacientovi k příští kontrole vystavit příkaz ke zdravotnímu transportu.  Tuto svoji povinnost nesmí delegovat na registrujícího praktického lékaře: ve Věstníku VZP č. 4/2000 je uvedeno, že „příkaz ke zdravotnímu transportu vystavuje to zdravotnické zařízení, které o kontrole rozhodlo„.

 

Od 3.4.2014 bude uveden do provozu dispečink zdravotnické dopravní služby NPK, a.s., sídlící v Litomyšlské nemocnici a to s nepřetržitým 24hodinovým provozem. V přípradě potřeby se obracejte na tato čísla telefonů centrálního dispečinku:

  • 461 655 155
  • 461 655 156
  • 702 281 090 
  • 727 973 068

Pacienti, kteří mají žádanku ke zdravotnímu transportu (tzv. lístek na sanitu) od praktického lékaře na odvoz z domu do zdravotnického zařízení, nahlásí telefonicky odvoz na centrální dispečink do 13.00 hodin 1 den před jeho uskutečněním.