Pneumokok

Pneumokok je zkratka pro bakterii známou jako streptokokus pneumoniae. Jde o druh bakterie, který se běžně vyskytuje v horních cestách dýchacích člověka. Přítomnost pneumokoka na sliznicích dýchacích cest bez známek infekce se označuje jako nosičství.  Pneumokoka má ve svém nosohltanu více než 10 % zdravých dospělých a až 60 % dětí.

Řada typů pneumokoků způsobuje lokalizované infekce člověka od relativně nezávažných (zánět středouší, vedlejších nosních dutin, nosohltanu, průdušnice či průdušek) až po život ohrožující stavy – tzv. invazivní pneumokokové infekce ( zánět mozkových blan, zánět plic či sepse-„otrava krve“), které vedou ke smrti či trvalým následkům.

Infekční onemocnění vyvolaná pneumokoky jsou poměrně častá a mohou postihnout člověka v jakémkoli věku. Nejčastější a nejnebezpečnější jsou však u malých dětí a u starších lidí. V České republice dochází k nejméně několika stům až více než tisíci tzv. invazivních pneumokokových onemocnění a tomuto onemocnění nejméně několik desítek až více než 100 lidí každoročně podlehne.

Pneumokok se přenáší z člověka na člověka, a to kapénkami sekretů dýchacích cest, zejména při kašlání a kýchání.  Pneumokokovým infekcím velmi často předcházejí virové infekce dýchacích cest, jako je chřipka. Viry poškodí sliznice, a tím umožní bakteriím (mj.  také pneumokokům) způsobit další komplikující onemocnění. Z tohoto důvodu dochází k nejvyššímu počtu pneumokokových infekcí v době každoročních chřipkových epidemií.

K závažným formám pneumokokové infekce patří:

Hnisavý zánět mozkových blan („meningitida“): může k němu dojít z plného zdraví, kdy postižený během několika hodin, při kterých mu není celkově dobře, bolí ho hlava a má horečku, eventuálně má křeče a zvrací, upadá do bezvědomí. Jde o nebezpečné onemocnění, které může skončit smrtí i při správné léčbě. Tomuto onemocnění často předchází zánět v oblasti ucha nebo obličejových dutin.

Zápal plic („pneumonie“): plicní záněty, které mohou být velmi těžké. Často jim předchází chřipka. Projevují se zhoršeným dechem, kašlem s vykašláváním zabarveného hlenu. Plicním zánětem může onemocnět člověk i z plného zdraví, kdy se náhle objeví horečka, často třesavka a dušnost, brzy nemocný začne kašlat a jeho stav se rychle zhoršuje. Roční počet dospělých případů (většinou u starých lidí) v České republice je v tisících i více než 10 000. Riziko úmrtí pro seniory může být až 5%.

Otrava krve („sepse, bakteriemie“): nejčastěji u malých kojenců a starých lidí, velmi závažné, úmrtí až ve 20% (při těžkém průběhu).

Léčba pneumokokových infekcí

18. lecba pnemokokovych infekciPři pneumokokové  infekci se používají antibiotika, u méně závažných infekcí lze léčit ambulantně.

U invazivních onemocnění je potřebná hospitalizace s nitrožilním podáváním antibiotik. Od objevu penicilinu (r. 1928)  Alexandrem Flemingem naštěstí převaha pneumokoků je stále dobře citlivá na penicilin.

Očkování

Pneumokokové infekci je možno předejít očkováním. Existuje více než 90 podtypů pneumokoka. Pouze některé typy pneumokoka však způsobují závažná onemocnění. Vakcíny poskytují ochranný účinek i proti zápalům plic a zánětům středního ucha.

Čím se vyznačují pacienti, které je třeba očkovat?

  1. věk nad 65 let
  2. kouření
  3. různá chronická onemocnění
  4. rezidenti léčeben dlouhodobě nemocných a podobných zařízení

MUDr. Robert Wohl