Kdo má psát pacientovi léky?

Obecně platí zásada, že na jednu nemoc  je možné mít jednoho lékaře.

Dle zákona předepisuje léky ošetřující lékař – to je buď praktický lékař, nebo specialista, který provedl akutní ošetření či má pacienta ve své trvalé (tzv. dispenzární) péči. Pokud Vás převzal do péče své péče ambulantní specialista, vede po celou tuto dobu kompletně léčbu pro dané onemocnění, včetně předpisu léků až do další kontroly, zdravotních pomůcek a žádanek o další pro něho potřebná vyšetření.