Recept- co je zapotřebí o něm znát?

Jak dlouho platí vystavený recept?

  • recept na běžné léky platí obvykle platí 14 dní,počínaje dnem jeho vystavení.
  • na antibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika platí nejdéle 5 dní počínaje dnem jeho vystavení (kromě léčivých přípravků k místnímu použití)
  • recept vystavený pohotovostní službou (včetně stomatologické a ústavní) platí nejdéle 1 den následující po dnu jeho vystavení,

Co je to opakovací recept?

Opakovací recept lze předepsat v rámci dlouhodobé léčby spolupracujícímu pacientovi se stabilizovaným onemocněním (typicky u pacientů s vysokým krevním tlakem, kteří mají možnost si tlak krve kontrolovat domácím tlakoměrem). Opakovací recept platí 6 měsíců, nejdéle však 1 rok od jeho vystavení.

Jak naložit s prošlými nebo nepotřebnými léky?

Léky, které mají tzv. prošlou dobu použitelnosti nebo léky, které již pacient přestal užívat, doporučujeme donést do nejbližší lékárny, která zajistí jejich likvidaci. Každá lékárna je povinna od vás nepoužité léky převzít.  V žádném případě není možné vyhazovat nepoužité léky do popelnice společně s běžným odpadem či např. splachovat do WC apod.

Jak poznám dobu použitelnosti léku?

Každá krabička léku je označena vytištěným či vyraženým údajem „EXP“ a datem (např. 12/2016), což znamená, že doba použitelnosti léku končí na konci prosince roku 2016.

Recepty s poznámkou NEZAMĚŇOVAT

Pokud se na Vašem receptu objeví poznámka „nezaměňovat“, trvejte  v lékárně na tomto léku, případně (jak ostatně říká zákon) lze tento lék zaměnit pouze se souhlasem předepisujícího lékaře (stačí telefonicky – kontakt na naší ordinaci je na razítku každého receptu). Souhlas pacienta nestačí (typicky „pan doktor tady sice píše nezaměňovat, ale my místo toho dáváme lék XY, nevadí vám to, že?“). Tento postup je nezákonný.

Je letitou praxí, především řetězcových lékáren, vydávat místo na receptu uvedených léků preparát sice se stejnou účinnou látkou, ale pod jiným obchodním názvem.  Taková záměna je riziková, neboť zejména starší nemocní ztrácí přehled o užívaných lécích. V horším je raději nebere vůbec nebo bere zbylé s názvem původním dohromady s těmi novými, což může být v krajním případě život ohrožující.

Dalším důvodem naší poznámky na receptu je fakt, že zdravotní pojišťovny vydaly pro lékaře vlastní pozitivní lékové listy. U těchto léků pojišťovny dosáhly lepších cen, mj. léky z tohoto seznamu jsou bez doplatku.

Co je to výpis z receptu?

Není-li v lékárně k dispozici předepsaný počet balení, nebo jsou na receptu předepsány 2 druhy léků a lékárna má k dispozici pouze jeden z nich, může situaci řešit dvěma způsoby:

  • Objedná lék, který aktuálně nemá k dispozici, a pacient se pro zbývající část výdeje zastaví v dohodnutém čase.
  • Lékárník vystaví na chybějící léky tzv. Výpis z receptu, obsahuje údaje z původního receptu pacient si lék vyzvedne v jiné lékárně. výpis z receptu má dobu platnosti stejnou jako recept, počítá se ode dne vystavení výpisu.