Kortikosteroidy

Léčba některých stavů vyžaduje podání kortikosteroidů. Kortikosteroidy jsou předepisovány široké škále pacientů s mnoha různými diagnózami.  Většinou se využívá se jejich protizánětlivého, protialergického a imunosupresivního účinku. Léčba kortikosteroidy vedle bezesporu nesmírně cenného přínosu s sebou nese též některá rizika.

V rámci prevence nežádoucích účinků kortikosteroidů se proto snažíme dodržet některé zásady:

  • Podáváme vždy nejmenší účinnou dávku či k této se snažíme co nejdříve dospět.
  • Kde je to možné, nepodáváme kortikoidy celkově, ale využíváme lokálního podání
  • Celkové množství kortikosteroidů lze někdy snížit kombinací s jinými léky, např. imunosupresivy.

 Na co dbát v v průběhu podávání kortikosteroidů?

  1. U nemocných s diabetem mellitem je vhodná těsnější automonitorace či častější kontrola hladiny cukru (glykémie) u lékaře. Větší potřeba příjmu tekutin a častější močení může hlásit vyšší hladinu cukru a tedy potřebu návštěvy lékaře.
  2. Při léčbě kortikosteroidy může dojít ke vzniku tzv. steroidní deprese. Deprese se projevuje 2 hlavními příznaky: poklesem nálady a ztrátou zájmů. O event. příznacích informujte lékaře.
  3. Léčba kortikosteroidy může vést ke vzniku vředové choroby. V situacích, kdy nelze kortikosteroidy vysadit, je třeba podávat protivředovou léčbu.
  4. Při déledobější (>6 měsíců) léčbě kortikosteroidy s vyššími dávkami je vhodné kontrolovat nemocné denzitometricky (kostní hustotu) a nasadit preventivní léčbu osteoporózy (prořídnutí kostí).
  5. Při déledobější léčbě kortikosteroidy je třeba též kontrolovat hladiny krevních tuků.
  6. Léčba kortikosteroidy může vést ke zhoršení hypertenze či jejímu vzniku. Automonitorace TK či kontroly krevního tlaku lékaře jsou žádoucí.

Na co dbát při užívání kortisteroidů a operaci či úrazové stavu?

Dostanete-li se v průběhu užívání kortisteroidů do zátěžové situace (např. akutní operace, trauma) je nutné informovat ošetřující lékaře o faktu, že užíváte kortikosteroidy !! Zátěžové situace vyžadují podání vyšší dávky kortisteroidů.

Na co dbát při vysazování dlouhodobě podávaných vyšších dávek kortikoidů?

Při vysokých dávkách kortikosteroidů může vzniknout útlum tvorby vlastních kortikoidů již za 5-10 dnů.  Kortikosteroidy nikdy nevysazujeme náhle, při rychlém vysazení kortikoidů může vzniknout tzv. detrakční syndrom (únavnost, slabost, bolesti v kloubech a svalech, nauzea, nechutenství, hmotnostní úbytek, pokles krevního tlaku, teploty).  Při vysazování kortisteroidů je třeba dbát některé zásady o kterých Vás bude informovat lékař, který Vám tuto léčbu nasadil.

 

 

                                                                MUDr. Robert Wohl