Skríning rakoviny tlustého střeva

(kolorektálního karcinomu)

Rakovina tlustého střeva (kolorektální karcinom) je civilizační onemocnění a v naší populaci je nejčastějším zhoubným nádorem trávicího ústrojí. Výskyt tohoto onemocnění se v posledních desetiletích u nás trvale zvyšuje. Česká republika dlouhodobě zaujímá nejvyšší místa v celosvětových statistikách sledujících výskyt a úmrtnost na rakovinu tlustého střeva.

skrining1

Vysoký výskyt rakoviny tlustého střeva odráží nepříznivou genetickou zátěž naší populace, nepříznivé vlivy životního prostřední a dietní zvyklosti obyvatel České republiky (strava s nízkým obsahem vlákniny, vysokým podílem živočišných tuků, obezita atd.).

Věk je zásadní rizikový faktor výskytu rakoviny tlustého střeva, jehož výskyt se téměř zdvojnásobuje s každou věkovou dekádou od 50-ti let věku.

skrining2

Obecně platí, že zhoubné nádory lze léčit poměrně snadno a účinně, jsou-li zachyceny            v počátečním stadiu.

V České republice existuje tento skríningový program pro rakovinu tlustého střeva hrazený v rámci veřejného zdravotního pojištění:

Kolorektální skríning je založen na pravidelných testech okultního (skrytého) krvácení do stolice (TOKS) nebo na primární skríningové kolonoskopii (což je endoskopické vyšetření tlustého střeva).

Skríning se dá zjednodušeně shrnout takto:

  • Lidé ve věku 50-54 let by si měli jednou ročně dát udělat test okultního krvácení do stolice (TOKS). Tento test je běžně možné zajistit u praktických lékařů a jeho provedení je zcela nenáročné.
  • Lidé starší 55 let mohou buď pokračovat v pravidelných testech okultního krvácení do stolice, což je pojišťovnou hrazeno jednou za dva roky, nebo se mohou rozhodnout pro primární skríningovou kolonoskopii, což postačí provést jednou za deset let.

Nic však nebrání tomu test podstoupit i když  není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění a pacient si jej hradí sám (osoby mladší 50ti let či starší 55ti jej mohou podstoupit každoročně) a to ani cena vyšetření, která je 200 Kč.

kolonoskopiePopulační skríningové programy odrážejí mj. ekonomické možnosti jednotlivých zdravotních systémů.

Skríningová kolonoskopie je po všech stránkách jednoznačně spolehlivější vyšetření než test okultního krvácení do stolice (TOKS).

Během kolonoskopického vyšetření lze  odstranit podezřelé výrůstky (polypy) ve střevě, čímž se pacient vyhne klasické operaci.

Skríningovou kolonoskopii lze provést v  tzv. analgosedaci (kombinaci analgetika se sedativem), kterou lze zmírnit bolestivé pocity u citlivějších jedinců.

Krajní variantou je kolonoskopie v celkové anestezii.